Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Engedély nélküli fakivágás

Engedély nélküli fakivágás esetei:


  • amennyiben az Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének fás szárú növények védelméről szóló 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 6. § (1) bekezdése szerinti engedélyköteles fakivágás a hatóság engedélye nélkül történik, vagy
  • az Ör. 6. § (9) bekezdés szerint, amennyiben a (4) bekezdés, illetve a (6) bekezdés szerinti bejelentésben valótlan adatokat közöltek és szükséges lett volna a fa kivágása iránti kérelem benyújtása, a fa kivágása nem volt megalapozott, vagy a fa kivágását nem jelentették be, vagy
  • az Ör. értelmező rendelkezéseinek 12. pontja szerint a fa bármely részének (lombkorona, törzs, gyökérzet) olyan mértékű visszavágása, metszése vagy rongálása, amely a fa további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza, vagy ellehetetleníti a fajra jellemző habitus kialakulását, illetve a fa pusztulásához vezet, az Ör. 5. § (4) bekezdése szerinti jelentős mértékű metszés és rongálás.

Az engedély nélküli fakivágás – a fapótlási köztelezettség előírását megelőzőleg – Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magtartást valósít meg, mely magatartás közigazgatási bírsággal sújtható.

A Hatósági Irodánál lefolytatott eljárásban kerül megállapításra, hogy a fakivágással a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magtartást valósult-e meg és amennyiben ez igazolódik, a fa kivágásáért közigazgatási bírságot szabhat ki.

A Hatósági Iroda véglegessé vált határozatában megállapított felelős terhére hivatalból indított eljárásban, fapótlási kötelezettség kerül előírásra.


Fapótlási kötelezettség


Az Ör. 7. § (3) bekezdés szerint engedély nélküli fakivágás esetén a pótlás mértéke a kivágott fa tőátmérőjének 150%-a, a (4) bekezdés szerint „Megtartandó fa” esetén a pótlás mértéke a kivágott fa tőátmérőjének 300%-a.

„Megtartandó fasor, fa”: az Ör. 1. sz. mellékletben megjelölt fasorok és faegyedek, amelyek a https://minerva.bp12ker.hu/minerva/bp12ker/internet.php linken érhetők el, a bal oldali „Fóliák” sávban „A fás szárú növények védelméről…” sor előtti négyzet bejelölésével.

minerva_how-to


Az Ör. 7. § (1) A kivágott, 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák pótlásáról ugyanazon az ingatlanon kell gondoskodni úgy, hogy a pótlást kizárólag előnevelt fákból kell teljesíteni. A telepítés során úgy kell eljárni, hogy a telek zöldfelületének minden megkezdett 100 m2-ére legalább egy, legfeljebb három fa jusson.

Az Ör. 7. § (8) bekezdés szerint, amennyiben a fapótlás vagy annak egy része a terület adottságai (mérete, domborzati viszonyai stb.) miatt az adott telken belül nem teljesíthető, a pótlást fapótlási díj megfizetésében kell előírni.

Fapótlási egységár: az előző naptári évben, közterületen elültetett fák ültetési költséggel együtt számított átlagára.
Fapótlási díj: az egységár és a szükséges fapótlás darabszámának szorzata.

A 2024. évre megállapított fapótlási egységár: 239.829,- Ft/db