Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Jogszabályok

A Hegyvidéki Zöld Iroda működését érintő jogszabályok gyűjteménye:

Törvények:

 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelmének általános szabályairól
 • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
 • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
 • 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Rendeletek:

Hatósági feladatok:

 • 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Hulladék:
 • 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
 • 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet a főváros köztisztaságáról
 • 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
 • 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
 • 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
 • 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről
 • 45/2004. (VII. 26.) BM – KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
Víz:
 • 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 • 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 • 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
 • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
Levegő:
 • 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
Zöldfelület:

 • 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről
Fásszárú növények:
 • 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
Zaj és rezgés:
 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

 • 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről