Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Felmérték a kivágandó fákat

FA- és CSERJEKIVÁGÁS KÖZTERÜLETEN

Fás szárú növények kivágása iránti engedély kérelem


A fás szárú növény kivágásának és pótlásának szabályait a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 6-8. §, valamint a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének fás szárú növények védelméről szóló 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 8-10. § írja elő.

Kérelmet kell benyújtani a Kr-ben meghatározottak szerint:

 1. a természetes módon beerdősült faállomány (sarj, magonc) esetén 1 m magasságban mért 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágásához,telepített fasor esetén törzsátmérőtől függetlenül,
 2. b) cserje kivágásához.

Az engedély kérelem a rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatvány használatával, vagy annak megfelelő tartalommal nyújtandó be.

Mellékletei:

 • jogosultságot igazoló dokumentum másolata,
 • ingatlan helyszínrajza, amelyen be kell jelölni a kivágandó és a megmaradó fák helyét,
 • magánterület esetén kertészeti szakvélemény,
 • tulajdonosi hozzájárulás,
 • társasház esetén közgyűlési határozat a fa kivágásáról,
 • kivágandó fáról készült fényképfelvétel,
 • építési tevékenység esetén fakivágási terv,
 • építési tevékenység esetén fapótlási terv.

Kertészeti szakvéleményt az Ör. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint kizárólag faápoló és favizsgáló szakmérnök, vagy minősített favizsgáló adhat.

A minősített favizsgálók jegyzéke megtalálható http://faapolok.hu honlapon.

A fentieken kívül, ami a tényállás tisztázása folyamán az érdemi döntéshez elengedhetetlenül szükséges:

pl. építési okból, vagy közterületi kapcsolat biztosítása céljából kérelmezett kivágásnál végleges építési engedély, illetve a kivágást indokoló tervek, hozzájárulások.

A kerületi tulajdonban lévő közterületek esetében a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem ügyében a Városfejlesztési Irodához fordulhatnak.

A rendeletek elérhetőek:

a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=120067.339519

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének fás szárú növények védelméről szóló 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

https://www.hegyvidek.hu/download.php?docID=62317

Engedély kérelem nyomtatvány (a szövegre kattintva): 2. sz. MELLÉKLET

Az eljárás illetékmentes.

Az engedélyezési eljárás menete megegyezik a magánterületen lévő fakivágási engedélyezési eljárással, amennyiben a közterületi ingatlan:

 • Budapest XII. kerület Hegyvidék területén található és
 • nem a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat tulajdonában van,

A nem kerületi tulajdonú közterületi ingatlanok esetében a hatóság hivatalból megkeresi a tulajdonost a tulajdonosi hozzájárulás beszerzése ügyében.

Budapest Főváros Kormányhivatala az eljárás lefolytatására más eljáró hatóságot jelöl ki, amennyiben a közterületi ingatlan:

 • Budapest XII. kerület Hegyvidék területén található és
 • a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat tulajdonában van.

A kijelölést követően a fakivágási kérelem ügyében a kijelölt hatóság intézkedik.

A közterületi fa és cserje pótlása az Ör. 10. §-ának előírásai szerint kerül megállapításra

 • fa- illetve cserjetelepítéssel (a tulajdonos hozzájárulása esetén) vagy
 • fa- vagy cserjepótlási díj befizetéssel.

Fapótlási egységár: az előző naptári évben, közterületen elültetett fák ültetési költséggel együtt számított átlagára.

Fapótlási díj: az egységár és a szükséges fapótlás darabszámának szorzata.

A 2024. évre megállapított fapótlási egységár: 239.829,- Ft/db

Cserjepótlási egységár: az előző naptári évben, közterületen elültetett cserjefelület 1 m2-re eső, ültetési költséggel együtt számított átlagára

Cserjepótlási díj: egységár a szükséges pótlás m2-ével

A 2023. évre megállapított cserjepótlási egységár: 12.446,- Ft/m2.